Petlerin Yurt Dışı Çıkış İşlemleri

• Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edecek dostlarınız için gerekli işlemler;
• Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyinin 26.05.2003 tarihli 998/2003 sayılı düzenlemesiyle pet hayvanlarının ticari olmayan hareketlerine sınırlama getirilmiştir.Bu düzenlemeleri kabul eden ülkelere yapacağınız seyahatlerde dostlarınızla ilgili yapılacak işlemler aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.
• Pet mikroçip ile kimliklendirilmiş olmalıdır.
• Kuduz aşısı yapılmış olmalıdır.
• Tüm aşıların yapılmış olduğunu belirten,kimlik ve mikroçip bilgilerinin bulunduğu karnesi olmalıdır.
• Kuduz titrasyon testi yaptırılmalıdır.
• Kuduz titrasyon testi için petiniziden alınacak olan kan örneği Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş olan Türkiye’deki tek laboratuar olan Ankara Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilecektir.Bu işlemlerde en az bir ay önce petiniz aşılanmış olmalıdır. Kan örneği , kanı alan veteriner hekiminiz tarafından hazırlanacak olan diğer belgelerle Enstitüye gönderilir. Sonuç 2 hafta içinde gönderilmektedir.
• Bu test AB tarafından yapılması zorunlu ilan edilen bir uygulamadır.AB üye ülkelerine giriş yapacak pet hayvanları ülkelerinden hareket etmelerinden en geç 3 ay öncesine kadar antikor titrelerini belgelendirmelidirler.
• Veteriner Hekimiz tarafından Sağlık Sertifikası hazırlanmalıdır.
• Bağlı olduğunuz Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünden ” Menşei Şahadetnamesi” almanız gerekmektedir.
• Bu belgeleri tamamladıktan sonra Tarım İlçe- İl Müdürlüğü’ne başvurularak Uluslararası Sağlık Sertifikası alınır.
• Yurt içi uçak seyahatlerinizde her havayolunun kendi prosedürü vardır. Belirli kilodaki hayvanlarınızı kabin içinde taşıyabildiğiniz gibi kilo sınırını aşan petleriniz özel kargo bölümünde taşınmaktadır.
• Yine yurt içi seyahatlerinizde de petinizin kuduz hastalığına karşı aşılanmış olduğuna dair karneniz yanınızda olmalıdır.
• Yolculuklarda strese giren ve rahatsız olan petlerinize sağlık açısından bir sakıncası yoksa sakinleştirici ürünler Veteriner Hekiminizin tavsiye ettiği şekilde uygulanabilmektedir. Bu tarz ilaçların uygulanmasında Veteriner Hekiminizin belirlediği uygulama yolu ve dozajını asla değiştirmemelisiniz.

 

 

ABD’ye Yolculuk

Türkiye’den ABD’ye evcil hayvan götürürken şu adımlar takip edilmelidir:

1. Adım: Evcil hayvanınızın aşı karnesini kontrol edin. Yurt dışına çıkış gününüzden en az 30 gün önce, en fazla 1 yıl içinde evcil hayvanınızın kuduz aşısının yapılmış olması gerekmektedir. Kuduz aşısı dışında, hayvanların parazit uygulamaları da (kalkış gününden üç ay önce) yapılmış olmalıdır.

2. Adım: Kalkıştan 48 saat önce İstanbul Tarım İl Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Şubesi’ne giderek evcil hayvan için, “Menşe ve Veteriner Sağlık Raporu” alınması gerekmektedir. Bu rapor Türk gümrüklerinde istenmekte ve aynı zamanda ABD ve diğer ülkelere girişte Uluslararası Sağlık Raporu olarak kullanılmaktadır. Türkiye’den, raporu alırken belirttiğiniz tarihte ayrılmanız gerekmektedir, aksi takdirde rapor geçerliliğini yitirecek ve yenisini almanız gerekecektir

İstanbul Tarım İl Müdürlüğü’ne giderken yanınızda bulunması gerekenler:
1) Evcil hayvan(lar)ınız
2) Hayvan(lar)ınızın aşı karnesinin aslı ve fotokopisi

*  Ankara kedileri, Van kedileri ve Kangal köpeklerinin yurt dışına çıkışı T.C. Tarım Bakanlığı’ndan alınacak izne tabidir.
**Avrupa Birliği ülkelerine gidişte, hayvana mikroçip takılmalı ve kan testi yapılmalıdır.

(Kaynak: http://istanbul.usconsulate.gov/taking_pet_turkey.html)

 

 

BİLGİLENDİRME YAZISI: İSRAİL’E KEDİ VE KÖPEK GİRİŞİ

01.05.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan İsrail Veteriner Hizmetleri ve Hayvan Sağlığı koşulları

 1. Hayvan Hastalıkları İçtüzüğüne göre (Hayvan İthali, 5734-1974), köpeklerin ve kedilerin İsrail’e girişi, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Veteriner Servisi müdürü tarafından verilen giriş iznine tabidir.
 2. Hayvan girişi yalnızca Ben Gurion Havalimanı, Hayfa Limanı, Aşdod Limanı ve Eilat Limanı’ndan yapılabilir.
 3. Ülkeye girişten en fazla 10 gün önce verilmiş ve menşe ülkenin veteriner işlerince imzalanmış resmi veteriner sağlık sertifikası İsrail’e girişte bulundurulmalıdır. Bu sertifika, giriş iznine eklenen ilişikteki örnek sertifikaya, annex A’ya uygun olmalıdır.
 4. Kedi/köpek İsrail’e vardığında 4 aylıktan küçük olmamalıdır, fakat bazı istisna ülkelerden(2) 3 aylık hayvanların girişine izin verilir.
 5. Köpek Kontrol Yönetmelikleri (Tehlikeli Köpeklerin Ülkeye Girişi) 5765 – 2004 gereğince, tehlikeli ırk(1) ve melezlerinin yanısıra tehlikeli ırkların davranış biçimlerine ve fiziksel özelliklerine sahip köpeklerin ülkeye girişi yasaklanmıştır. Bahsi geçen yönetmeliklerde belirtildiği üzere Veteriner Servisi müdürlüğü tarafından verilen giriş izninin bulunduğu istisnai durumlar bu yasağın dışındadır.
 6. Tüm kedi ve köpeklere frekansı 134.2 kilohertz olan deri altı elektronik çip uygulaması yapılmış olmalıdır. Bu çipler, 11784 veya ISO 11785’ya ve Annex A’da belirtilen koşullara uygun bir çip okuyucuyla okunabilmelidir. Eğer çip bu standartlara uygun değilse, hayvanı ülkeye sokan kişinin veya temsilcisinin bu çipi okuyabilecek başka bir aygıt bulundurması gerekir. Şu hususa dikkat edilmelidir ki, bu tip elektronik mikroçipler İsrail’in yasal koşullarına uygun değildir.
 7. Tüm kedi ve köpeklerin, aşağıdaki hususları belirten ve 3. maddede bahsi geçen veteriner sağlık sertifikası olmalıdır. Bu sertifikada,
  a) Muayene esnasında hayvanda herhangi bir bulaşıcı hastalığın semptomuna rastalanmadığı,
  b) İsrail’e varmalarından önceki 30 gün içinde veya 1 yıldan önce olmamak kaydıyla, kuduz aşısının yapıldığı,
  c) Kuduz aşısının yapıldığı günden en az 30 gün sonra, bir veteriner hekim tarafından alınmış kan örneğinin, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından onaylanmış bir laboratuvarda incelenerek, serolojik test sonucunun kuduz nötrleştirici antikor titresinin 0,5 IU/ml’ye eşit veya bu değerden yüksek olduğunu gösterdiği belirtilmelidir.
 8. Hayvan sahibinin veya refakatçisinin, gümrük kapısındaki(3) Veteriner Servisi ofisine, ilişikteki form, annex B’ye göre düzenlenmiş bildiriyi ve sevkiyat esnasında bulundurulması gereken veteriner sağlık sertifikasını faksla göndermesi gerekmektedir. Faks, hayvan uçağa veya gemiye bindirilmeden iki iş günü önce gönderilmelidir. Gümrük kapısındaki Veteriner Servisi’nden izin çıkana kadar sevkiyat gerçekleştirilmeyecektir.
 9. Maksimum limiti iki olmak üzere, yolcu beraberinde taşınan kedi ve köpekler için, 2 ila 7. maddeler arasındaki hükümlerin yerine getirilmesi ve ülkeye girişten önceki 10 gün içinde menşe ülkenin veteriner işlerinden alınmış, hayvanlarda muayene neticesinde herhangi bir sağlık sorununa ve bulaşıcı hastalığa rastlanmadığını belirten bir sağlık sertifikası bulundurulması halinde, müdürlükten alınacak giriş belgesi muafiyeti vardır. Hayvan sahipleri bu belgeye ek olarak, İsrail’e getirilecek hayvanın, girişten önceki en az 90 gün boyunca kendilerine ait olduğunu beyan ettikleri belgeyi (annex C) bulundurmalıdır. Yolcu beraberinde taşınan kedi ve köpeklerin ayrıca 8. maddede belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.
 10. Gerekli belgeleri tamamlanmış ve İsrail’e vardığında herhangi bir sağlık sorunu olmayan kedi ve köpekler için karantina gerekmemektedir.
 11. Veteriner Servisi’nin taleplerinin yerine getirilmediği durumlarda kedi ve köpekler, Veteriner Servisi Müdürlüğü’nün kararı ve talimatları doğrultusunda menşe ülkeye geri gönderilecek, uyutulacak veya karantinaya alınacaktır.
 12. Kedi/köpeğin sahibi/refakatçisi, hayvanın menşe ülkeye geri gönderilmesi, uyutulması ve/ya karantinaya alınması durumunda oluşacak tüm masraflardan sorumludur. Yapılan muayene, teşhis, aşılama ve Resmi Veteriner talimat verirse gerçekleştirilecek olan özel tedavilerin bedelleri bu masraflara dahildir.
 13. İsrail Veteriner Servisi ve Hayvan Sağlığı internet sitesinde, İbranice dilinde yayınlanan belge geçerlidir.

(1) Tehlikeli ırklar: American Staffordshire Bull Terrier (Amstaff), Bull Terrier, Argentinean Dogo,
Japanese Tosa, Staffordshire Bull Terrier (English Staff), Pitt Bull Terrier, Brazilian Fila ve Rottweiler

(2) Hariç tutulan Okyanusya, Büyük Britanya, Japonya ve Kıbrıs’tan gelen hayvanların kuduz aşıları yoksa, İsrail’e vardıkları günden itibaren 5 gün içerisinde yapılmalıdır.

(3) Ben Gurion Havaalanı Faks:+972-3-9772033, Hayfa Limanı: +972-4-8622455, Aşdod Limanı: +972-8-8565673 ve Eilat Limanı: +972-86323054

 

 

Avrupa Birliği Ülkelerine Yolculuk

 

*Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nün sitesinden alınmıştır. Belgenin tamamına ve dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

KÖPEK VE KEDİ KAN SERUMLARINDA KUDUZ ANTİKOR TİTRE TAYİNİ İÇİN
NUMUNE GÖNDERİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

FAVN Test (Fluorescent Antibody Virus Neutralisation Test)

 •  Test ile ilgili, Enstitüye hitaben Ek1; Dilekçe Örneği MUTLAKA DOLDURULMALIDIR.
  Dilekçenin okunaklı ve mümkünse bilgisayar çıktısı olması sağlanmalıdır.
 • Test ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun / EFT belgesinin / vb. fotokopisi
  VKMAE Döner Sermaye Saymanlığı Hesap Numarası:
  T.C.Ziraat Bankası Etlik Şubesi IBAN: TR4 1000 1000 842 0648 0458 5002.
  2015 yılı için test ücreti 185 TL’dir.
 • Köpek yada Kediye ait çip numarasının (yurtdışı çıkışı yoksa gerekli değil), aşı bilgilerinin ve diğer bilgilerin yer aldığı kimlik sayfalarının fotokopileri (fotokopilerin eklenilmesi zorunludur).
 •  Test yapılacak köpek yada kediye ait en az 1 ml’lik KAN SERUMU (Son aşılamadan en erken 30 gün sonra alınmalıdır. Hemoliz olmuş serum örnekleri test için uygun olmadığından, hemolizin oluşmamasına özen gösterilmelidir).

Yukarıda belirtilen tüm şartlar yerine getirildikten sonra KAN SERUMU ve diğer tüm belgeler soğuk zincir şartları altında koli içerisinde (Ek 2; örnek tüpler, koli vs) elden veya kargo ile Enstitüye gönderilmelidir. Bu şartların tümü yerine getirilmediği taktirde test kesinlikle yapılmayacak, koli red tutanağı düzenlenerek posta ile iade edilecektir. Numune takibi amacı ile Enstitümüz Numune Kabul ve Raporlama Şefliğinin 0312 326 00 90 /162 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

Her hafta SALI günleri test yapılmakta olup, süresi 2 iş günüdür. Test edilecek serumlar en geç pazartesi günü mesai bitimine kadar Enstitümüzde olmalıdır. Test edilecek serumlar Enstitüye geliş tarihlerine ve iş planına göre sıralama yapılarak test sonuçlandırılmaktadır. Sonuçlar herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde 1 ile 3 hafta içerisinde gönderilmektedir. Sonuçlar dilekçede belirtilen gönderme şekline göre postalanacaktır. Test ile ilgili sorunlar için Kuduz Teşhis Laboratuvarının 0312 326 00 90 / 330 telefonundan bilgi alınabilir.

Uzun süren tatiller (resmi tatiller, bayram tatilleri) ve tatili takip eden hafta test yapılmamaktadır.

Raporlarda istenilen olası düzeltmeler için Enstitü Müdürlüğüne yazılan dilekçe ile birlikte raporun ASLI gönderilmelidir.

Bu test Avrupa Birliği tarafından yapılması zorunlu ilan edilen bir uygulamadır. Avrupa Birliği üye ülkelerine giriş yapacak kedi, köpek ve pet hayvanları, orijin ülkelerinden hareket etmelerinden en geç 3 ay öncesine kadar kan serumlarında bulunan anti kuduz antikor titrelerini belgelendirmek durumundadırlar. Avrupa Birliği bu testin yapılmasına yetkili kıldığı
laboratuvarları ilan etmiş olup laboratuvarımız da bu listede yer almaktadır.

Bu rapor tek başına yurtdışına çıkış için yeterli değildir. Bu raporla birlikte ilgili Gümrük Veterinerliğine başvurulmalıdır.

Petlerin yurt dışı çıkış işlemleri nasıl yapılır….

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (1 Oy Verildi, Ortalama: 5,00 out of 5)
Randevu Talebi